Newsletter

  Notícies

  Actualitat
  17 de marzo | Por Eureka
  Modificació Llei policies locals

  En el DOGC d’avui s’ha publicat:

  Llei 3/2023, del 16 de març de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.

  En l’article 36 d’aquesta llei es preveu la modificació de la Llei 16/1991 de les policies locals de Catalunya respecte a l’escala bàsica:

  • »5. La titulació exigida per a les categories d’agent i caporal, a excepció del que estableixen els apartats 1 i 2, és la següent: títol de batxillerat, tècnic o una altra d’equivalent o superior.