Newsletter

  Notícies

  Actualitat
  29 de abril | Por Eureka
  JUSTÍCIA. TPA. Correcció error data examen

  El Ministeri de Justícia ha publicat en el seu web la correcció de la data d’examen de Tramitació Processal i Administrativa:

  Correcció d’errors en l’Ordre JUS/384/2023

  Ordre JUS/421/2023, de 26 d’abril, per la qual es corregeixen errors en l’Ordre JUS/384/2023, de 14 d’abril, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s’anuncia data, hora i lloc de celebració del primer, segon i tercer exercicis del procés selectiu per a accés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l’Administració de Justícia, convocat per Ordre JUS/1254/2022, de 7 de desembre.

  BOE-A-2023-10233 corrección errores TramitaciónPA

  Convocar a les persones incloses en la relació definitiva de persones admeses a les proves selectives, a la realització dels exercicis primer, segon i tercer de la fase d’oposició, que tindrà lloc el pròxim dia 27 de maig de 2023, a les 9.00 hores (8.00 hores a Canàries), en els llocs que es relacionen en l’annex III. Els exercicis se celebraran el mateix dia, un a continuació d’un altre