Newsletter

  Notícies

  Actualitat
  20 de abril | Por Eureka
  JUSTÍCIA. Publicades llistes definitives admesos i dates d’examen

  En el BOE d’avui, 20 d’abril, es publiquen les següents Ordres Ministerials en relació amb les oposicions per a ingrés en els Cossos al Servei de l’Administració de Justícia:

  Orden JUS/382/2023 de 14 d’abril, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s’anuncia data, hora i lloc  de celebració del primer i segon exercicis del procés selectiu per a accés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos d’Auxili Judicial de l’Administració de Justícia, convocat per Ordre JUS/1254/2022, de 7 de desembre.

  ** Es convoca a les persones incloses en la relació definitiva de persones admeses a les proves selectives, a la realització dels exercicis el dia 20 de maig de 2023, a les 09.00 hores (8.00 hores a Canàries), en els llocs que es relacionen en l’annex III. Els exercicis se celebraran el mateix dia, un a continuació d’un altre.

  Orden JUS/383/2023, de 14 d’abril, per la qual s’aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s’anuncia data, hora i lloc de celebració del primer, segon i tercer exercicis del procés selectiu per a accés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos de Gestió Processal i Administrativa de l’Administració de Justícia, convocat per Ordre JUS/1254/2022, de 7 de desembre.

  ** Es convoca a les persones incloses en la relació definitiva de persones admeses a les proves selectives, a la realització dels exercicis el dia 21 de maig de 2023, a les 9.00 hores (8.00 hores a Canàries), en els llocs que es relacionen en l’annex III. Els exercicis se celebraran el mateix dia, un a continuació d’un altre.

  Orden JUS/384/2023, de 14 d’abril per la qual s’aprova  la relació definitiva de persones admeses i excloses i s’anuncia  data, hora i lloc de celebració del primer, segon i tercer exercicis del procés selectiu per a accés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l’Administració de Justícia, convocat per Ordre JUS/1254/2022, de 7 de desembre.

  ** Es convoca a les persones incloses en la relació definitiva de persones admeses a les proves selectives, a la realització dels exercicis el pròxim dia 27 de maig de 2023, a les 9.00 hores (8.00 hores a Canàries), en els llocs que es relacionen en l’annex III. Els exercicis se celebraran el mateix dia, un a continuació d’un altre.