fbpx

Newsletter

  Notícies

  Actualitat
  12 de julio | Por Eureka
  GUB. Publicats resultats proves físiques i convocatòria prova de català

  L’Ajuntament de Barcelona ha publicat els resultats de la quarta prova –  proves físiques i la convocatòria a la cinquena prova – català.

  Resultats proves físiques

  Convocatòria prova de català

  Han superat les proves físiques 647 persones.

  Segons les bases de la convocatòria:

  Es convocarà a l’entrevista a les persones aspirants següents:

  – En una primera crida i per a la cobertura de les 150 places de l’oferta pública 2021 i places vacants de les ofertes 2018 i 2019, es convocaran com a mínim les 350 persones millors classificades i en cas d’empat a la posició 350 totes aquelles persones empatades en aquesta posició.

  El Tribunal, per tal de garantir la cobertura de les 150 places convocades, podrà ampliar el nombre de persones aspirants convocades a entrevista durant la primera crida.