Newsletter

  Notícies

  Actualitat
  12 de septiembre | Por Eureka
  CME. Publicada convocatòria 850 places

  Us informem que en el DOGC d’avui s’ha publicat la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir 850 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/002/23).

  El termini per presentar la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de demà.

  NOVETATS:

  La principal novetat que presenta aquesta convocatòria està en la fase de concurs, ja que passa a ser valorat amb 4,5 punts i els mèrits es valoren amb referència a l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació.

  Els mèrits que es poden acreditar són:

  1. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació. (ACTIC). Valoració fins a 1,5 punts

  2 Coneixements de llengua catalana. (nivell C2). Valoració d’1,5 punts

  3 Coneixements de llengua aranesa. (nivell C o D). Valoració fins a 1,5 punts