Newsletter

  Notícies

  Actualitat
  21 de noviembre | Por Eureka
  GUB. Publicades bases convocatòria 128 places

  En el BOPB d’avui s’han publicat les bases de la convocatòria de 128 places de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

  Encara no es poden presentar les sol·licituds. El ternimi per presentar les sol·licituds s’obrirà a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al DOGC.

  Aquesta convocatòria presenta vàries novetats:

  1. El requisit acadèmic és títol de batxillerat, de tècnic/a o un altre d’equivalent o superior.

  2. Es manté el nivell B2 de català.

  3. Es modifica la primera prova: cultural i teòrica:

  Consistirà a contestar un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 90 preguntes), amb

  • un 60% de preguntes relacionades amb el temari que figura a l’annex II.
  • un 20% relatives a coneixements de cultura general i
  • un 20% relatives a coneixements sobre l’actualitat política, econòmica, social i cultural

  4. Modificació del Temari:

  • Tema 12 – eliminació de l’Ordenança de ZBE
  • Tema 17 – s’afegeix la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

  5. A partir de la sisena prova – entrevista personal, s’estableixen dues crides:

  • la primera, per cobrir les 128 places
  • la segona, quan el Tribunal ho determini, per a la cobertura de les futures vacants que es produeixin a càrrec de les ofertes públiques d’ocupació de 2024,i de les no cobertes en les ofertes 2021 i 2022.

  INICI CURSOS INTENSIUS online o presencials:

  Curs intensiu presencial

  Data d’inici: 1 de desembre de 2023

  Data finalització: fins a la realització de la primera prova

  • Divendres de 09:00 a 13:15 hores
  • Divendres de 16:00 a 20:15 hores

  Curs intensiu online

  Data d’inici: 1 de desembre de 2023

  Data finalització: fins a la realització de la primera prova

  En breu estarà disponible tota la informació dels cursos a la nostra web.